Search
Generic filters
Search
Generic filters
Aktualności

Informacja w sprawie decyzji Ministra Kultury

Z dnia 10.11.2023

Niniejszym informujemy, iż decyzją z dnia 10 listopada 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia 7 listopada 2022 roku na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, w ramach której Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie otrzymał zezwolenie na zbiorowe zarządzanie:

prawami autorskimi radiowych reżyserów teatralnych na następujących polach eksploatacji:
– utrwalanie,
– zwielokrotnianie,
– publiczne odtworzenie,
– nadawanie,
– reemitowanie,
– publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

prawami pokrewnymi artystów wykonawców: aktorów i tancerzy, na następujących polach eksploatacji:
– utrwalanie,
– zwielokrotnianie,
– wprowadzanie do obrotu,
– najem,
– nadawanie,
– reemitowanie,
– publiczne odtworzenie,
– publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
– wyświetlanie w zakresie pobierania wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach.

Decyzja ta jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Zobacz również