Search
Generic filters
Search
Generic filters
Aktualności

Komentarz ZASP

W nawiązaniu do pojawiających się opinii i zarzutów dotyczących stanowiska i propozycji ZASP w zakresie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dot. definicji pola reemitowania i nadawania jako niezgodnych z prawem Unii Europejskiej, oświadczamy, że zarzuty te są niezasadne. 

Zaproponowane przez ZASP definicje reemitowania i nadawania mają właśnie na celu dostosowanie tych definicji do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej i są bezpośrednią realizacją postanowień prawa europejskiego, w tym Dyrektywy SatCab2 regulującej omawiane kwestie. 

Co więcej, stanowisko ZASP opiera się również na orzecznictwie TSUE, m.in. na wyroku TSUE z dnia 13 października 2011 (sprawa  „Airfield”). 

Szersze uzasadnienie propozycji ZASP w tym zakresie można znaleźć na stronie www.zasp.pl, np. w piśmie z 28.02.2024 będącego stanowiskiem ZASP w ramach konsultacji społecznych dot. nowelizacji ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych. 

Zobacz również