Search
Generic filters
Search
Generic filters
Aktualności

List ZASP do Posłów i Posłanek

28.06.2024

Szanowni Państwo, Szanowne Posłanki, Szanowni Posłowie

 

Z satysfakcją przyjęliśmy informację o wyniku dzisiejszego głosowania Sejmu RP nad projektem ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Cieszymy się, że stanowisko ZASP – jedynej organizacji środowiska artystów wykonawców aktorów, która od początku walczyła o równe i sprawiedliwe prawa dla wszystkich aktorów, w tym aktorów filmowych i dubbingowych oraz artystów wykonawców audio – zostało uwzględnione.

Jako jedyni od początku postulowaliśmy o uwzględnienie tantiem z reemitowania, o uwzględnienie
w prawie tantiem od platform cyfrowych i streamingowych, o to, by międzynarodowe koncerny medialne, które uzyskują miliardowe dochody w sposób uczciwy i kompleksowy rozliczały się z polskimi artystami.

Wbrew sceptycznym opiniom niektórych środowisk od samego początku apelowaliśmy
o uwzględnienie najszerszego zakresu zmian w ustawie.

Przyjmując na siebie rolę lidera, ZASP stanął w obronie wszystkich, w tym także najsłabszych przedstawicieli naszej branży, którzy dzięki Posłankom i Posłom Sejmu RP liczyć będą mogli na należne im wynagrodzenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam dotrzeć do opinii publicznej z naszymi argumentami.
W tym także licznym przedstawicielom mediów, dziennikarzom, wydawcom. Przykro nam, że na etapie sejmowym ich postulaty nie zostały uwzględnione w projekcie. W naszej opinii, zapewnienie uczciwych warunków udostępniania publikacji prasowych przez międzynarodowych graczy rynku cyfrowego również powinno zostać uregulowane, z poszanowaniem dla efektów pracy polskich dziennikarzy.

Przed nami prace w Senacie, podczas których liczymy, że postulaty ZASP i towarzyszących nam środowisk artystycznych zostaną w pełni utrzymane i doprecyzowane, a ostateczny kształt ustawy przedstawiony Prezydentowi RP będzie nadal odpowiadał konstytucyjnym prawom i wolnościom, będzie w pełni zgodny z założeniami prawodawstwa Unii Europejskiej, a przede wszystkim będzie zgodny z zasadami sprawiedliwości społecznej i poszanowania dla polskiej twórczości.

 

 

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie

 

Warszawa, 28.06.2024

 

Zobacz również