Search
Generic filters
Search
Generic filters
Aktualności

Poprawka ZASP nie blokuje i nie narusza niczyich praw,

Poprawka ZASP nie blokuje i nie narusza niczyich praw, co więcej daje całemu środowisku filmowemu (twórcom filmowym i artystom wykonawcom) prawo do niezrzekalnego wynagrodzenia za reemitowanie!! 

Nie dajmy się skłócić.

  • Działamy w interesie wszystkich twórców i artystów wykonawców w tym tysięcy członkiń i członków ZASP.
  • Rzeczywistym oponentem tych zmian są producenci i płatne telewizje kablowe i satelitarne.
  • Propozycja ZASP dotycząca definicji ma właśnie na celu zapewnienie zgodności z dyrektywą SatCab II. Co więcej, Trybunał Sprawiedliwości UE w 2011 r. w sprawie Airfield dokonał wykładni prawa unijnego. Dyrektywa SatCab II jest właśnie konsekwencją tej wykładni Trybunału. Propozycje ZASP są oparte na prawie unijnym i mają nawet potwierdzenie w ostatnim wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz wyrokach TSUE.
  • Stąd też wskazywanie na ryzyko niezgodności z prawem unijnym jest niedorzeczne, skoro Trybunał w tej sprawie już wiele lat temu się wypowiedział. ZASP-owi chodzi o to, aby przy egzekwowaniu tantiem użytkownicy nie zarzucali niezgodności definicji z dyrektywą i wyrokami TSUE.

Zobacz również