Search
Generic filters
Aktualności

10. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 10/2022 Zarządu Głównego ZASP w dniu 19 czerwca 2022r.

W dniu 19 czerwca 2022 r. o godz. 15.00  Zarząd Główny ZASP spotkał się na 10. posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie stacjonarnym w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie – Pułaskiego 6, Konstancin-Jeziorna. Uczestnikami posiedzenia poza członkami ZG ZASP byli: przedstawiciele GKR ZASP, pełnomocnik ZG ds. obsługi mediów społecznościowych oraz Dyrektor Generalny Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Kancelarii Biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Posiedzenie odbywało się w oparciu o przygotowany porządek obrad, który przyjęto po uprzednim stwierdzeniu przez Prezesa prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał (stwierdzenie kworum).

Głównym tematem zwołanego na dzień 19 czerwca br. posiedzenia Zarządu Głównego było szczegółowe ustalenie spraw związanych z LXIII WZD zwołanym na 22 czerwca 2022r. w trybie zdalnym.

Na wstępie Prezes przekazał bieżące informacje dotyczące działań, prac i aktywności realizowanych na rzecz ZASP, które miały miejsce między posiedzeniami ZG ZASP (30 maja-19 czerwca). Informacje te dotyczyły między innymi: uczestnictwa przedstawicieli ZASP w Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji „Dwa Teatry” w Zamościu, gdzie ZASP był fundatorem określonych nagród. Relacjonował kolejne spotkanie Komisji Kultury, gdzie omawiane były między innymi sprawy: emerytur dla artystów tańca, ustawa o statusie artysty zawodowego. Przedstawił aktualny stan konkursów dyrektorskich do instytucji artystycznych będących w toku oraz bieżących, ogłoszonych przez organizatorów, do których ZASP, jako uczestnik komisji wyłaniającej kandydatów, został zaproszony. Prezes wskazywał również kolejne terminy, w których odbywał spotkania robocze w formie narad i konsultacji w siedzibie ZASP. Udział w nich brali również: Dyrektor Generalny ZASP, prawnicy oraz inne osoby związane z prowadzonym remontem w siedzibie ZASP. Odbywał  konsultacje w sprawach prawnych i organizacyjnych prowadzonych przez ZASP.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Generalny ZASP szczegółowo omówił aspekty organizacyjne i merytoryczne związane z przebiegiem LXIII WZD, mającego się odbyć w dniu 22 czerwca 2022 r.

Przedstawiona również została informacja o planowanych zmianach związanych z restrukturyzacją i obowiązującą od 1 lipca 2022 nową strukturą organizacyjną dotyczącą pracy biura ZASP.

Następnie przystąpiono do omawiania uchwał. Dotyczyły one przyznania przez ZASP patronatu honorowego 15. edycji Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „Kameralne lato” oraz reportażowi dokumentalnemu o Danucie Muszyńskiej-Zamorskiej.

W związku z prowadzonymi przez ZASP rozmowami negocjacyjnymi w sprawie umowy z krakowską kancelarią prawną, przedstawione zostały wyniki tych rozmów i uzgodnień.  Znaczną część posiedzenia poświęcona była sprawie prac remontowych prowadzonych w siedzibie ZASP. Z uwagi na zakończony etap uzyskiwania pozwoleń i wymaganych zgód, rozważane były warianty dotyczące aktualnej możliwości znalezienia źródła finansowania dla dalszego prowadzenia prac remontowych.

W końcowym punkcie porządku obrad przedstawiane były sprawy różne, wolne głosy i składane wnioski. Członkowie ZG zgłaszali tematy nie objęte porządkiem obrad, sygnalizowali sprawy, poddając je dyskusji, przedstawiali wnioski. W toku dyskusji zadawano pytania, udzielano odpowiedzi i wyjaśnień w zgłaszanym zakresie.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono. Czas trwania ok 5 godzin z przerwą.

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia