Search
Generic filters
Aktualności

20. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 20/2023,  kadencji 2021-2024  w trybie zdalnym

Zarząd Główny ZASP w dniu 11 kwietnia 2023 r. spotkał się na posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa, w trybie zdalnym, przy użyciu aplikacji TEAMS. Posiedzenie zaplanowane zostało na godzinę 10.00. Poza obecnymi na tym posiedzeniu członkami ZG ZASP, uczestniczyli w nim: przedstawiciel GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZG ZASP. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG ZASP. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania  oraz zdolności do podejmowania uchwał, ZG ZASP przystąpił do procedowania w oparciu o przewidziany porządek obrad.

W swoich informacjach Prezes odniósł się do aktywności i działań wykonywanych na rzecz ZASP między posiedzeniami ZG ZASP (tj. 27.03-11.04 2023 r.). Uczestniczył w spotkaniu i rozmowach w Instytucie Teatralnym w sprawie dotyczącej zakończenia obchodów roku Aleksandra Fredry oraz w sprawie dotyczącej rezydencji tancerzy i choreografów z Ukrainy, z  zaangażowanym  w to ZASP-em wraz z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca oraz MKiDN, w ramach kontynuacji działań pomocowych na rzecz Ukrainy. Brał udział w spotkaniu w MKiDN podnosząc sprawy dotyczące Skolimowa, w tym możliwości pozyskania dodatkowych środków na dopłaty w DAW Skolimów. Podał informację, którą uzupełniła pełnomocnik ZG ds. Skolimowa o uroczystym spotkaniu z okazji Świąt Wielkanocnych w DAW oraz przekazanych życzeniach wraz z koszem kwiatowym dla pensjonariuszy od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezes odniósł się również do obchodów  Międzynarodowego Dnia Teatru, który zaznaczony został przez ZASP, uroczystym odczytaniem przez niego orędzia w płockim  Teatrze Dramatycznym, 2 kwietnia br., przed premierą spektaklu „ Damy i Huzary” A. Fredry. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy teatrów oraz duża reprezentacja ZASP. Wręczono odznaczenia , dyplomy, medale Pro Mazovia zasłużonym dla teatru osobom.

W informacjach referowanych przez Sekretarz Zarządu Głównego znalazły się sprawy organizacyjne, również podsumowanie realizacji zadań z poprzedniego posiedzenia oraz tematy bieżące, wynikające z korespondencji nadesłanej w okresie między posiedzeniami. Dotyczyły one rozwiązania kwestii pokrycia straty budżetowej w  planowanych przez Oddziały  budżetach na 2023r., wniosków od organów ZASP w sprawie udzielenia pełnomocnictw, próśb o objęcie patronatem przez ZASP, wypłaty zaliczki na poczet uzyskiwanych tantiem. Sekretarz odniosła się również do tworzonego Sprawozdania ZG ZASP za I kwartał 2023 r. Przypomniała członkom ZG ZASP o nadsyłaniu do biura  informacji o indywidualnych aktywnościach członków ZG na rzecz ZASP w okresie styczeń-marzec 2023.

Priorytetem tego posiedzenia było omówienie propozycji zmian do Statutu ZASP oraz regulaminów, co udało się zrealizować w toku posiedzenia. Proponowane zmiany wraz z ich uzasadnieniem, przedstawione i udostępnione  zostaną delegatom  do dyskusji i konsultacji na platformie internetowej przed ich zatwierdzeniem jako materiały na WZD ZASP. Referentem omawianych zmian była Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP.  

Po zakończeniu tej  części obrad,  przystąpiono do realizacji spraw różnych, wolnych głosów i wniosków. Członkowie ZG w kolejności zgłoszeń podnosili  tematy do dyskusji nie ujęte w porządku obrad. Informowali o sprawach i wydarzeniach, zadawali pytania, wnosili o udzielenie wyjaśnień, formułowali wnioski, po czym posiedzenie zakończono. Czas trwania ok. 3 godz.30 minut z jedną przerwą.

                                                                                                   Sekretarz ZG ZASP

                                                                                                   Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia