Search
Generic filters
Aktualności

21. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 21/2023,  kadencji 2021-2024  w trybie zdalnym

Zarząd Główny ZASP w dniu 19 maja 2023 r. spotkał się na dodatkowym posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji TEAMS. Posiedzenie zaplanowane zostało na godzinę 10.00. Poza obecnymi na tym posiedzeniu członkami ZG ZASP, uczestniczyli w nim: przedstawiciel GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas kancelarii prawnej z Warszawy, mecenas kancelarii prawnej z Krakowa oraz pracownik Biura ZG ZASP. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG ZASP. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania  oraz zdolności do podejmowania uchwał, ZG ZASP przystąpił do procedowania. Przyjęty został porządek obrad.

Istotą zwołania tego posiedzenia był przegląd zgromadzonego materiału na platformie POA ZASP. Nadesłany przez delegatów materiał dotyczący uwag, propozycji zmian, poprawek, uzupełnień, do Statutu i Regulaminów  ZASP z zakreślonym terminem zgłaszania  do 15 maja 2023r.  Zarząd bardzo wnikliwie analizował propozycje. Omawiał w kolejności każdą z nadesłanych propozycji zmian, dokonując oceny pod  względem merytorycznym i prawnym. Dyrektor ds. Organizacyjnych prezentowała projekty zmian, zwracając przy tym uwagę na występujące zależności i konsekwencje wprowadzanych zmian dla innych dokumentów, tak aby były ze sobą spójne. Członkowie Zarządu zabierali głos w dyskusji, uzasadniając swój pogląd.  Mecenasi z obu kancelarii prawnych, wyjaśniali aspekty prawne proponowanych zapisów, wskazując na konsekwencje wynikające z wprowadzenia zmian zapisów i skutki prawne, jakie wobec tego powstają. Po tak szczegółowym omówieniu, członkowie Zarządu, podejmowali decyzje w głosowaniu,  rekomendując zmianę do dalszego procedowania, bądź po uzasadnieniu ją odrzucali. Zarząd, po przepracowaniu całości materiałów dotyczących zmian statutowych i regulaminowych zakończył procedowanie  tego punktu obrad.

W wolnych głosach i wnioskach zgłaszane były przez członków Zarządu różne sprawy bieżące do uzgodnienia,  nieobjęte porządkiem obrad. Między innymi w dyskusji podniesiony był temat współpracy i bieżącej  relacji ZASP z ZZAP oraz list wystosowany przez  ZZAP do ZASP. Na tym posiedzenie zakończono.  

Czas trwania posiedzenia 3 godz. w tym krótka przerwa.      

                                                                                                         Sekretarz ZG ZASP

                                                                                                          Urszula Drzewińska                              

Inne posiedzenia