Search
Generic filters
Aktualności

58. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na 58. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym w aplikacji TEAMS. W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad.

Członkowie Zarządu Głównego ZASP oraz uczestnicy posiedzenia, uzyskali od Prezesa informacje dotyczące spotkań w sprawach ZASP oraz innych aktywności i działań na rzecz ZASP, prowadzonych pomiędzy posiedzeniami z jego udziałem. Informacje te  dotyczyły: pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych na bieżące sprawy budowlane związane z prowadzonymi remontami w DAW Skolimów i siedzibie ZASP; kontynuacji rozmów w ministerstwie w sprawie działalności teatrów (złożono stosowne pisma);  ponownych rozmów w sprawie odznaczeń resortowych.

Nowy sztandar ZASP po raz pierwszy służył przy asyście w  uroczystościach pogrzebowych naszej Koleżanki, Wiesławy Mazurkiewicz.

Odbyły się również dwie konferencje z udziałem kancelarii prawnych prowadzących sprawy ZASP.

Sekretarz ZASP w swoich informacjach referowała  sprawy bieżące, wymagające stanowiska i decyzji Zarządu Głównego ZASP. Dotyczyły one omówienia bieżących odpowiedzi na korespondencję, w tym próśb o patronaty, pomoc  i wsparcie, jak również złożonych przez sekcje ZASP wniosków.

Omówione zostało również i poddane dyskusji zagadnienie udzielonych rekomendacji do Regulaminu Repartycji (mającego być przedmiotem głosowania i zatwierdzenia w kształcie ostatecznym przez delegatów na WZD – w dniu17 maja 2021 roku)  i pism z tym związanych od Komisji ds. inkasa i repartycji oraz Sekcji Dubbingu. Po omówieniu tematu, Zarząd Główny ZASP podjął decyzję o umieszczeniu w tej sprawie komunikatu na stronie internetowej ZASP przez rzecznika prasowego ZASP.

W dalszej części posiedzenia omówione zostały, w imieniu zespołu ds. WZD, przez kierownika biura ZASP, sprawy organizacyjno-techniczne związane z przygotowaniami do LX WZD w dniu 17 maja br. Ustalono, że do wiadomości delegatów zostanie przekazana informacja o teście obsługi systemu do głosowania (WZA), który odbędzie się w dniu 10 maja 2021r. w godz. 12.00-14.00. W tym zakresie wyjaśnień i odpowiedzi na pojawiające się pytania członków Zarządu udzielił również Dyrektor Generalny Biura ZASP.

W dalszym przebiegu obrad procedowano Uchwały bieżące, między innymi dotyczące udziału ZASP w projekcie artystycznym oraz ustalono, po omówieniu tematów, że część uchwał zostanie uruchomiona do głosowania w trybie zdalnym, po posiedzeniu Zarządu Głównego ZASP.  

W wolnych głosach i wnioskach członkowie i uczestnicy obrad omawiali sprawny, które nie były ujęte  w porządku dziennym obrad.

Na tym posiedzenie zakończono. Czas trwania posiedzenia ok. 3 godz. 

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

30. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

29. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

28. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

27. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

26. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

25. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

24. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

23. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

22. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

21. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

20. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

19. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

18. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

17. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

16. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

15. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

14. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

13. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

12. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

11. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego