Search
Generic filters
Aktualności

59. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

W dniu 16 maja 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 59. posiedzeniu, prowadzonym w trybie hybrydowym (mieszanym). Posiedzenie odbywało się stacjonarnie w siedzibie ZASP, jednocześnie trzech członków Zarządu Głównego łączyło się z pozostałym gremium obecnym na posiedzeniu za pomocą aplikacji TEAMS.

W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP,  członkowie Zarządu Głównego ZASP, członek GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Kancelarii Biura ZG ZASP oraz  pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przysłuchiwała się – rzecznik prasowa ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad.

Informacje Prezesa dotyczyły aktywności i prowadzonych na rzecz ZASP i jego członków spraw, w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego. Prezes zrelacjonował  przebieg uroczystości związanej z ekumenicznym poświęceniem nowego sztandaru ZASP, w której uczestniczyli: byli Prezesi ZASP i aktualnie sprawujący funkcję Prezes wraz z przedstawicielami Zarządu Głównego, członkowie ZASP, zaproszeni goście, mieszkańcy Warszawy. Uroczystość artystycznie uświetnił Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Niebawem ukażą się reportaże i wywiady dot. historycznej uroczystości poświęcenia sztandaru, realizowane prze TVP Kultura oraz dotyczące Skolimowa i Barbary Krafftówny.

Trwają konsultacje społeczne z ministerstwem w sprawie ustawy o statusie artysty zawodowego, w których Prezes wraz z Dyrektorem Generalnym aktywnie uczestniczą z ramienia ZASP. Do konsultacji przez ZASP zgłoszone zostały 3 wnioski. Przyśpieszenia nabrały sprawy związane z prowadzonymi remontami. Pozyskane zostały znaczne środki na realizację tego celu. Finalizowana jest również trójstronna umowa pomiędzy ZASP, m.st. Warszawą i starostwem piaseczyńskim dotycząca kierowania pensjonariuszy z terenu Warszawy do DAW Skolimów.

Trwają spory w obrębie tematu czystych nośników. W trybie konsultacji organizacje konkurują, co do treści zapisów w projekcie rozporządzenia ministra.

W informacjach Sekretarza ZG ZASP omawiana była bieżąca korespondencja dotycząca patronatów, próśb o wsparcie finansowe projektów artystycznych, udzielenia rekomendacji przez ZASP itp. Wszystkie składane wnioski obarczone skutkiem finansowym do chwili prawnej możliwości zabezpieczenia źródła finansowania nie będą mogły być uruchomione przez ZG ZASP. Ustalono, że stosowne Uchwały zostaną podjęte przez ZG ZASP w trybie obiegowym.

W dalszej części posiedzenia Zarząd Główny ZASP zajmował się szczegółowym przygotowaniem organizacyjnym do LX WZD wyznaczonym na następny dzień, 17 maja 2021r. Członkowie Zarządu, omawiali procedury, zadawali pytania dot. spraw technicznych i organizacyjnych. Koleżanka pełnomocnik ds. DAW Skolimów referowała temat związany z potrzebą unormowania sposobu przyjmowania darowizn na rzecz DAW. Zaproponowano wprowadzenie stosownej procedury określającej kryteria i wymogi przekazywania darowizn.

Koleżanka redaktor naczelna pisma „ Sceny Polskie” poddała dyskusji zagadnienie związane z nadsyłaniem bezpośrednio do redakcji autorskich tekstów o charakterze apeli, wezwań w kontekście dyskutowanej przez ZASP polityki medialnej.

W wolnych wnioskach wypowiadali się członkowie Zarządu Głównego w sprawach nie ujętych w porządku dziennym obrad i różnych bieżących sprawach dotyczących działalności ZASP.

Na tym posiedzenie zakończono. Obrady Zarządu Głównego trwały ok. 4 godzin z 15 minutową przerwą.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia