Search
Generic filters
Aktualności

9. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 9/2022 Zarządu Głównego ZASP w dniu 30 maja 2022 r.

 W dniu 30 maja 2022 r. o godz. 11.30  Zarząd Główny ZASP, spotkał się na 9. posiedzeniu zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie stacjonarnym. Uczestnikami posiedzenia, poza członkami ZG ZASP, byli: przedstawiciel GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Przewodnicząca Komisji SKE,  pełnomocnik ZG ds. obsługi mediów społecznościowych, oraz Dyrektor Generalny Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Kancelarii Biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu jego prawomocności i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny ZASP przyjął porządek dzienny obrad zaplanowany na to posiedzenie. W stałym  punkcie porządku, Prezes przedstawił informacje z przebiegu prac, aktywności i działań, które prowadził pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego ZASP (tj. od 16 maja do 30 maja br.). Informacje te dotyczyły udziału Prezesa w spotkaniach wewnętrznych struktur ZASP tj. zebraniu z Zarządem Sekcji Estrady ZASP, uroczystym spotkaniu Sekcji Teatrów Muzycznych w związku z obchodami „Dnia Artysty Śpiewaka”. Odbywał też spotkania i narady dotyczące bieżących spraw remontowych w ZASP, z umocowanymi merytorycznie w tym zakresie osobami.  Odbył spotkania, poza siedzibą ZASP, z Dyrektorem Wydziału Kultury miasta Warszawy w sprawie planowanych przez ZASP przedsięwzięć organizacyjno-lokalowych. Reprezentował ZASP w uroczystościach pogrzebowych Prezesa ZASP, Przewodniczącego Kapituły Członków Zasłużonych – Ignacego Gogolewskiego. Natomiast w uroczystościach pogrzebowych Jerzego Treli w Krakowie, uczestniczył i reprezentował ZASP, Wiceprezes Zarządu Głównego. Prezes ZASP brał udział w bieżących naradach, wymagających merytorycznych konsultacji z udziałem Dyrektora Generalnego i mecenasa współpracującej z ZASP kancelarii prawnej w sprawach związanych z interesami prawnymi ZASP.

W dalszej części posiedzenia omówiono między innymi sprawy dotyczące: kontynuacji współpracy z kancelarią prawną  mecenasa M. Bukowskiego z Krakowa, przedstawienia oczekiwań i warunków ZASP związanych z kolejnymi edycjami festiwalu „ Dwa Teatry” w Zamościu i  współpracy z tym festiwalem. Priorytetowym zagadnieniem było omówienie przez Zarząd Główny ZASP  trybu zwołania i organizacja LXIII Walnego Zebrania Delegatów w dniu 22 czerwca 2022 r. Podjęto wymagane w tym zakresie uchwały, zatwierdzono materiały zebrania do rozesłania delegatom. Informacji w sprawie sprawozdania finansowego za 2021r. udzielił Dyrektor Generalny Biura ZASP.

Podniesiony został równie ważny temat, związany z bieżącymi działaniami Komisji SKE z udziałem Przewodniczącej tej Komisji. Po przeanalizowaniu uwag dotyczących zmiany warunków szczegółowych Programu Socjalnego – nie podjęto wiążących decyzji. Natomiast, przyjęto do realizacji uchwały rekomendowane Zarządowi Głównemu ZASP przez Komisję dotyczące przyznania środków finansowych na podstawie złożonych do Komisji wniosków.  Podjęto uchwałę w sprawie zawarcia umowy z firmą MCW Sp. z o. o na obsługę LXIII WZD ZASP.

Dyrektor Generalny Biura ZASP omówił stan realizacji prowadzonych prac remontowo-budowlanych na pierwszym piętrze w budynku ZASP. Omówił też skierowane do ZASP  pismo Oddziału ZASP w Krakowie dotyczące remontu biura tego Oddziału. Bez ostatecznych rozstrzygnięć pozostały tematy, które omawiano w dalszej kolejności dot. wyłonienia laureata  Nagrody im. Leona Schillera,  projektu antymobbingowego oraz ustanowienia nagród ZASP na Festiwalu im. Jana Machulskiego na podstawie pisma stowarzyszenia FILMFORUM.

W wolnych głosach i wnioskach członkowie ZG ZASP przedstawiali sprawy nie objęte porządkiem obrad, zadawali pytania, składali wnioski. Posiedzenie zakończono po wyczerpaniu porządku obrad.  Czas trwania posiedzenia około 5 godzin z przerwą 15 minutową.

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

30. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

29. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

28. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

27. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

26. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

25. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

24. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

23. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

22. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

21. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

20. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

19. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

18. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

17. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

16. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

15. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

14. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

13. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

12. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

11. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego