Search
Generic filters
Aktualności

Laureaci najwyższej nagrody ZASP – GUSTAW – wyłonieni

Po zapoznaniu się z tegorocznymi zgłoszonymi kandydaturami, jak również kandydaturami z lat ubiegłych, Kapituła postanowiła przyznać nagrodę GUSTAW 2022 dwóm osobom:

PIOTROWI FRONCZEWSKIEMU – w dowód uznania dla jego dokonań w dziedzinie sztuki aktorskiej, tak teatralnej, jak i filmowej, zasługujących na określenie  wybitne, oraz niewątpliwe i nieocenione zasługi dla środowiska twórców z racji dbania o etos artysty i jego postrzeganie w społeczeństwie.

Gratulujemy!

oraz

zgodnie z obowiązującym Regulaminem Nagrody, przewidującym honorowanie także zmarłych artystów, za dzieło życia ANTONINIE KAWECKIEJ – śpiewaczce, pedagogowi, członkini Sekcji Teatrów Muzycznych ZASP, Zasłużonej Członkini Stowarzyszenia, w związku ze zbliżającą się, a przypadającą 16 stycznia 2023 roku, setną rocznicą urodzin artystki, której sukcesy i zasługi dla środowiska artystycznego stawiają w rzędzie twórców godnych tego zaszczytu.

Nagroda GUSTAW, najwyższa nagroda ZASP przyznawana jest za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego, służy wyróżnieniu tych osób, których dokonania wnoszą znaczący wkład w kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości kultury narodowej lub przyczyniają się do promocji kultury polskiej w świecie.

fot. archiwum Instytutu Teatralnego

Zobacz również