Search
Generic filters
Wspomnienia

Krzysztofa Rau

01.07.1937 - 
21.12.2022 -
Z żalem i smutkiem żegnamy zmarłego dzisiaj Krzysztofa Raua, aktora lalkarza, reżysera, dramatopisarza, autora scenariuszy, pedagoga, wieloletniego dyrektora Białostockiego Teatru Lalek, wykładowcę i prodziekana Wydziału Lalkarskiego warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Zasłużonego Członka ZASP,

byłego wiceprzewodniczącego Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP, która w 2012 roku wyróżniła go swoją najwyższą nagrodą – Statuetką HENRYK.

Żegnaj Drogi Kolego, Drogi Profesorze!

fot. Maria Wilma-Hinz

Zobacz również