Search
Generic filters
Aktualności

3. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 3/2021, nowej kadencji ZG ZASP w dniu 15 grudnia 2021 r.

W dniu 15 grudnia 2021r. Zarząd Główny ZASP, spotkał się na 3. posiedzeniu zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie zdalnym. Uczestnikami posiedzenia byli: Prezes ZG ZASP,  Członkowie ZG ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, rzecznik ZASP, pracownik biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP Krzysztof Szuster. Po otwarciu posiedzenia o godz. 10.00 i stwierdzeniu prawidłowości posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał (kworum), przyjęto zaplanowany porządek obrad.

Tematem przewodnim tego posiedzenia było omówienie i sprawdzenie gotowości organizacyjnej i technicznej zwołanego na dzień 20 grudnia 2021r. Nadzwyczajnego LXII Walnego Zebrania Delegatów ZASP w trybie zdalnym.

Prezes zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przedstawił Członkom Zarządu informację dotyczącą wykonania obowiązków i zadań oraz innych aktywności na rzecz ZASP za okres między posiedzeniami ZG ZASP (tj. ostatnich 9 dni). Odbył kilka spotkań w siedzibie ZASP w sprawach dotyczących organizacji i procedury wyborczej w Oddziale ZASP w Warszawie z osobami wyznaczonymi do tych przygotowań z ramienia ZG ZASP. Wstępnie ustalono, że wybory władz Oddziału ZASP w Warszawie odbędą się w lutym 2022 roku. Prezes przedstawił informację dotyczącą innych odbytych spotkań tj. z Dyrektorem Generalnym Biura ZG ZASP i Koleżanką Skarbnik ZASP, której inicjatywa dotycząca paczek świątecznych dla seniorów ZASP „80+” zaprezentowana została członkom ZG ZASP. Prezes odbywał w tym czasie również spotkania robocze z mecenasem kancelarii prawnej współpracującej z ZASP. Uczestniczył wraz z Dyrektorem w posiedzeniu Komisji ds. działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej ZASP. Odbył również wizyty w Skolimowie. Przekazał informację dotyczącą organizowanych konkursów dyrektorskich w instytucjach artystycznych i wystąpień do ZASP przez organizatorów o opinie w tym zakresie. Informował o treści prowadzonej korespondencji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ZASP.

W dalszej części posiedzenia omawiana była przez Członków ZG ZASP sprawa organizacji LXII NWZD i bieżący stan przygotowań. Omawiano procedury, wyjaśniano aspekty prawne oraz techniczne zabezpieczenie NWZD dla delegatów.

Podjęto pięć uchwał o charakterze organizacyjnym. W puncie porządku obrad dotyczącym spraw różnych i wolnych głosach toczyła się też dyskusja nad koniecznością ustalenia kierunków programowych ZASP dla określenia i wyznaczenia zadań i prac do podjęcia przez członków zarządu, oprócz standardowo wykonywanych bieżących działań w stowarzyszeniu. Członkowie Zarządu Głównego informowali również o swoich aktywnościach i działaniach podejmowanych w ostatnim okresie między posiedzeniami. Zgłaszali pomysły i inicjatywy  do różnych zakresów działalności ZASP.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie ZG ZASP zakończono. Czas trwania 4 godziny.

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia