Search
Generic filters
Aktualności

57. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

W dniu 20 kwietnia 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 57. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym (w aplikacji TEAMS). W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP. Gościem na posiedzeniu ZG ZASP była – rzecznik prasowa ZASP.

Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad.

Informacje Prezesa ZG ZASP  obejmowały działania na rzecz ZASP mające miejsce pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego. Dotyczyły one m.in.: finalizujących uzgodnień i zawarcia trójstronnej umowy  pomiędzy ZASP, m.st. Warszawą i starostwem piaseczyńskim dotyczącej kierowania pensjonariuszy z terenu Warszawy do DAW Skolimów; umowy z architektami w sprawie związanej z remontami w ZASP; trwających rozmów z organami ministerstwa w sprawie prowadzenia przez ZASP egzaminów eksternistycznych; kontynuacji rozmów z władzami miasta Łodzi w sprawie nowego lokalu dla Oddziału ZASP w tym mieście.

W informacjach przedstawionych przez Sekretarza znalazły się pilne sprawy bieżące wymagające stanowiska ZG ZASP, dotyczące m.in.: wnoszonych próśb o objęcie patronatem przez ZASP, możliwości umorzenia składek członkowskich, zatwierdzenia regulaminów sekcji wnioskujących i formalno- prawnej korekty zapisów regulaminowych dostosowujących je do Statutu ZASP, wniosków o wsparcie dotyczące stypendium.

Generalną i wiodącą częścią tego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP był cały aspekt spraw związanych z przygotowaniem organizacyjnym i merytorycznym LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP zwołanego  na dzień 17 maja 2021r. Zespół do spraw WZD ZASP przedstawił ZG ZASP przygotowany materiał merytoryczny do dyskusji, w celu zatwierdzenia go i w następstwie rozesłania do delegatów. Omówiona została też sfera organizacyjna i techniczna dotycząca obsługi WZD ZASP. W omawianiu powyższych aspektów uczestniczył Dyrektor Generalny Biura ZASP, Kierownik Biura ZG ZASP- referująca temat, jak również mecenas kancelarii prawnej współpracującej z ZASP. Po wielogodzinnej dyskusji, przystąpiono do  zatwierdzania uchwałami kolejnych regulaminów na WZD oraz pakietu materiałów do przekazania delegatom, zgodnie z wymogami statutowymi.

Dodatkowo podjęto bieżące uchwały o charakterze organizacyjnym. W końcowej części posiedzenia Zarządu Głównego ZASP, przedstawione zostało sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac realizowanych przez rzecznika prasowego ZASP. Odbyła się również dyskusja nad tym sprawozdaniem.

W wolnych głosach i wnioskach przedstawiane były sprawy dotyczące bieżącej działalności, propozycje rozwiązań oraz zapytania kierowane od poszczególnych członków ZG ZASP do gremium uczestniczącego w posiedzeniu.

Na tym posiedzenie ZG ZASP zakończono. Wstępnie ustalono termin zwołania kolejnego posiedzenia ZG ZASP, w trybie zdalnym, na nadchodzący tydzień.

Posiedzenie trwało około 8 godzin z dwiema przerwami 15 minutowymi.  

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia