SKE

W roku 2023 nabór wniosków SKE o przyznanie świadczenia w ramach Programu Kultura i Edukacja odbywa się:
– od 1 lutego do 30 kwietnia
– od 1 października do 30 października

Komisja ds. Działalności Socjalnej, Kulturalnej i Edukacyjnej

Wobec spływających do ZASP-u listów dotyczących wsparcia projektów artystycznych, czy podań będących dramatycznym wołaniem o pomoc w innych, nieartystycznych sprawach, LX Walne Zebranie Delegatów zatwierdziło Regulamin określający zasady prowadzenia przez Związek Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenie, działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym.

Wobec powyższego, ZG ZASP powołał do rozpatrywania wniosków odpowiednią Komisję ds. Działalności Socjalnej, Kulturalnej i Edukacyjnej (SKE) a także przygotował Regulaminy oraz stosowne formularze, które od dzisiaj można kierować do ww. Komisji.

Przed wypełnieniem i wysłaniem wniosku, prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z Regulaminem.

Skład Komisji SKE

Renata Pałys

Przewodnicząca Komisji

(rekomendowana przez Oddział ZASP we Wrocławiu)

Stanisław Biczysko

Wiceprzewodniczący Komisji

(rekomendowany przez Oddział ZASP w Warszawie)

Marek Lipski

Sekretarz Komisji

(rekomendowany przez Oddział ZASP w Łodzi)

Teresa Stępień-Nowicka

Członek Komisji

(rekomendowana przez Oddział ZASP Bydgoszcz/Toruń)

Jolanta Niestrój-Malisz

Członek Komisji

(rekomendowana przez Oddział ZASP w Katowicach)

Józefa Zając-Jamróz

Członek Komisji

(rekomendowana przez Oddział ZASP w Krakowie)

Agnieszka Wawrzyniak

Członek Komisji

(rekomendowana przez Oddział ZASP w Poznaniu)

Andrzej Żak

Członek Komisji

(rekomendowany przez Oddział ZASP w Gdańsku)

Kontakt

Specjalista ds. SKE
Wojciech Foland
tel. 22 696 7956
e-mail: w.foland@zasp.pl

BENEFICJENCI

W 2023 roku Zarząd Główny ZASP na wniosek Komisji SKE rozpatrzył pozytywnie niniejsze wnioski w programie Kultura i Edukacja.

Kultura:
Beata Lewińska – 20 000 zł
Artur Sochan – 19 900 zł
Fundacja „Performa” – 30 300 zł
Ośrodek Praktyk Choreograficznych – 13 404,50 zł
Stowarzyszenie „Teatr Czwarta Scena” – 32 760 zł
Darina Antepe – 14 970 zł
Dariusz Kordek  –  30 000 zł
Halina Rowicka-Kalczyńska –  14 500 zł
Teatr Lalki i Aktora Kubus im. Stefana Karskiego – 6 000 zł
Fundacja Ars Cameralis – Krakowska Opera Kameralna – 16 000 zł
Marianna Sybiriakova-Khikhlovska-  14 970 zł
Oddział ZASP w Szczecinie – 4 700 zł
Oddział ZASP w Warszawie – 3 000 zł
Oddział ZASP w Krakowie – 60 800 zł
Sekcja Teatrów Dramatycznych – 8 000 zł
Sekcja Scenografów – 39 050 zł
Sekcja Tańca i Baletu – 67 865 zł
Redakcja Scen Polskich ZASP – 49 400 zł
Aneta Figiel – 52 000 zł
Anna Mierzwa – 56 000 zł
Monika Mariotti – 20 000 zł
Jerzy Pal – 52 700 zł
Paulina Dybowska 22 015 zł
Agata Uchman – 25 000 zł
Joanna Lenart – 18 300 zł
Małgorzata Matuszewska – 9 510 zł
Fundacja Anny Dziedzic dla Dramy i Teatru – 10 800 zł
Ewa Florczak – 34 000 zł
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – 9 000
Marzena Trybała – 14 000 zł
Jolanta Juszkiewicz – 21 300 zł
Oddział ZASP w Warszawie – 37 800 zł
Sekcja Teatrów Dramatycznych – 75 00 zł
Warszawska Scena Bardów – Kabaret Literacki Bardowie – 37 000 zł
Grzegorz Łukawski – 8 000 zł
MAN᷉ANA Marianna Janczarska – 19 900 zł
Sekcja Teatrów Lalkowych – 27 145,38 zł
Sekcja Teatrów Dramatycznych – 8 000 zł
Małgorzata Ratajczak – 19 300 zł
Jacek Kałucki – 12 000 zł
Krzysztof Stanio – 5000 zł
Sceny Polskie – 65 089, 16 zł
Oddział ZASP we Wrocławiu – 61 400 zł
Edukacja:
Stowarzyszenie „Baduszkowcy” – 25 000 zł
Stowarzyszenie „Kultura po Całości” – 16 260 zł
Fundacja Proscenium -23 800 zł
Iwona Wojnicka – 20 000 zł
Stowarzyszenie „Prawy Brzeg” – 8 900 zł

W 2022 roku Zarząd Główny ZASP na wniosek Komisji SKE rozpatrzył pozytywnie niniejsze wnioski w programach: Kultura i Edukacja.

Kultura:
Anna Królica – 30 000,00 zł
Sekcja Teatrów Lalkowych ZASP – 5 000,00 zł
Sekcja Estrady ZASP – 2 500,00 zł
Anna Sroka-Hryń – 17 750,00 zł
Agata Uchman – 15 000,00 zł
Sceny Polskie – 60 200,00 zł
Piotr Bogusław Jędrzejczak – 15 900,00 zł
Marta Łągiewka – 8 000,00 zł
Janusz Kukuła – 20 000,00 zł
Oddział ZASP Bydgoszcz-Toruń – 20 000,00 zł
Jerzy Murawski (Sekcja Scenografów) – 1 200,00 zł
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. – 25 000,00 zł
Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów – Kabaret Literacki Bardowie – 25 000,00 zł
Oddział ZASP w Katowicach – 12 000,00 zł
Jerzy Mazur – 9 600,00 zł
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie – 6 000,00 zł
Ryszard Jabłoński – 10 000,00 zł
Małgorzata Matuszewska – 2 500,00 zł
Oddział ZASP w Gdańsku – 10 000,00 zł
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP – 5 000,00 zł
Małgorzata Szyszka – 15 000,00 zł
Sekcja Tańca i Baletu ZASP – 5 000,00 zł
Przemysław Wasilkowski – 18 000,00 zł
Konrad Szczebiot – 6 000,00 zł
Oddział ZASP w Krakowie – 10 000,00 zł
Sekcja Repartycyjna Dubbingu ZASP – 22 000,00 zł
Fundacja Ars Cameralis – Krakowska Opera Kameralna – 15 000,00 zł
Sekcja Teatrów Muzycznych ZASP – 60 193,75
Anna Magalska – 8 000,00 zł
Karol Stępkowski – 50 000,00 zł
Barbara Gatty-Kostyal – 5 000,00 zł
Oddział ZASP w Warszawie – 38 400,00 zł
Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich – 27 600,00 zł
Michał Misza Czorny – 4 000,00 zł
Marcin Januszkiewicz – 10 000,00 zł
Olga Szomańska – 12 000,00 zł
Barbara Dobrzyńska – 37 500,00 zł
Jacek Kałucki – 12 000 zł
Krzysztof Stanio – 5 000 zł
Sceny Polskie – 65 089,16 zł

Edukacja:
Oddział ZASP w Poznaniu – 20 000, 00 zł
„L’Art de la Danse” Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie, reprezentowane przez Monikę Myśliwiec – 30 500,00 zł
Dariusz Kordek – 1 095,00 zł
Gabriela Silva – 20 000,00 zł
Fundacja Proscenium – 24 500,00 zł
Sekcja Krytyków Teatralnych – 14 500,00 zł

Do pobrania