SKE

W roku 2023 nabór wniosków SKE o przyznanie świadczenia w ramach Programu Kultura i Edukacja odbywa się:
– od 1 lutego do 30 kwietnia
– od 1 października do 30 października

Komisja ds. Działalności Socjalnej, Kulturalnej i Edukacyjnej

Wobec spływających do ZASP-u listów dotyczących wsparcia projektów artystycznych, czy podań będących dramatycznym wołaniem o pomoc w innych, nieartystycznych sprawach, LX Walne Zebranie Delegatów zatwierdziło Regulamin określający zasady prowadzenia przez Związek Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenie, działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym.

Wobec powyższego, ZG ZASP powołał do rozpatrywania wniosków odpowiednią Komisję ds. Działalności Socjalnej, Kulturalnej i Edukacyjnej (SKE) a także przygotował Regulaminy oraz stosowne formularze, które od dzisiaj można kierować do ww. Komisji.

Przed wypełnieniem i wysłaniem wniosku, prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z Regulaminem.

Skład Komisji SKE

Renata Pałys

Przewodnicząca Komisji

(rekomendowana przez Oddział ZASP we Wrocławiu)

Stanisław Biczysko

Wiceprzewodniczący Komisji

(rekomendowany przez Oddział ZASP w Warszawie)

Marek Lipski

Sekretarz Komisji

(rekomendowany przez Oddział ZASP w Łodzi)

Teresa Stępień-Nowicka

Członek Komisji

(rekomendowana przez Oddział ZASP Bydgoszcz/Toruń)

Jolanta Niestrój-Malisz

Członek Komisji

(rekomendowana przez Oddział ZASP w Katowicach)

Józefa Zając-Jamróz

Członek Komisji

(rekomendowana przez Oddział ZASP w Krakowie)

Agnieszka Wawrzyniak

Członek Komisji

(rekomendowana przez Oddział ZASP w Poznaniu)

Andrzej Żak

Członek Komisji

(rekomendowany przez Oddział ZASP w Gdańsku)

Do pobrania